Hình phạt dành cho những học sinh hư đốnApollo trượt môn giải phẫu của Giáo sư Kayla Paige. Để khiến cậu học tập và nghiêm túc hơn, cô có một cách đặc biệt để giúp những học sinh như cậu học tốt hơn trong lớp. Đó là một cách giảng dạy khác với cách tiếp cận thực hành!

Hình phạt dành cho những học sinh hư đốn

Hình phạt dành cho những học sinh hư đốn

Xem Thêm  Xu hướng tìm kiếm trong tuần


  Xu hướng diễn viên trong tuần


  Liên kết